Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Januszówce – Inspektor Nadzoru 

nadzór inwestorski  szkołą samoklęski

Jak inspektor nadzoru inwestorskiego firma Tecbud nadzorowała prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w miejscowości Januszówka. Zakres prac termomodernizacyjnych na obiekcie obejmował docieplenie ścian i stropu budynku, wykonanie izolacji p.wilgociowej fundamentów, docieplenie fundamentów, montaż głowic termostatycznych, montaż opraw oświetleniowych, montaż fotowoltaiki. Tak szeroki i kompleksowy zakres robót budowalnych zapewniał kompleksową modernizację budynku szkoły i znaczną redukcję zużycia energii pierwotnej. szeroki front robót i ich kompleksowość to również wyzwanie dla zespołu inspektorów nadzoru w 3 branżach. Sprawna koordynacja prac i bieżący nadzór nad robotami budowlanymi pozwoliły ukończyć prace wyznaczonych terminach. Pierwszym kamieniem milowym zadania było ukończenie wymiany opraw oświetleniowych połączonych z pracami remontowo budowlanymi przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nadzór inwestorski dbał w tym zakresie również o prawidłowy odbiór prac tak aby młodzież szkolna mogła bezpiecznie korzystać z wnętrza budynku. W związku z tym że w dalszym ciągu realizowano prace na zewnątrz budynku inspektor nadzoru stawiał duży nacisk na prawidłowe zabezpieczenie palcu budowy i bezpieczne prowadzenie prac. Całość realizacji zakończono w wyznaczonym terminie i budżecie. Firma Tecbud otrzymała pozytywne referencje za realizację zadania. 

 

Inspektor-nadzoru
Inspektor-nadzoru
Inspektor-nadzoru
Inspektor-nadzoru