Nadzór inwestorski nad remontem kamienicy ul. 1 Maja w Lublinie

Nadzór inwestorski realizacja 1 maja

Firma Tecbud na przełomie 2018 i 2019 roku miała przyjemność realizować zlecenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem kompleksowego remontu kamienicy przy ul. 1 Maja. Remont swoim zakresem obejmował prace przy wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych piwnicy, dociepleniu ścian fundamentowych piwnicy, wykonaniu termomodernizacji ścian budynku od wewnętrznej strony dziedzińca kamienicy, remont, odtworzenie zewnętrznej elewacji budynku. Warto dodać że budynek ujęty był w ewidencji zabytków miasta Lublin. 

Jednym z głównych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego była bieżąca kontrola prac związanych z prawidłowym wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej fundamentu budynku. Podczas nadzoru zwracano szczególną uwagę na bezpieczeństwo prowadzonych prac ziemnych jaki bezpieczeństwo samej konstrukcji. 

Po realizacji zadań związanych z izolacja i dociepleniem fundamentów inspektor nadzoru inwestorskiego realizował zadanie nadzoru nad remontem utwardzenia dziedzińca kamienicy. W ramach prac wykonano też nowe powierzchniowe korytka odprowadzające wodę opadową.

Kolejnym zadaniem w ramach nadzoru inwestorskiego była kontrola prac związanych z wykonaniem termomodernizacji ścian wewnętrznego dziedzińca kamienicy. I

Istotną częścią zlecenia byłą nadzór inwestorski nad remontem elewacji zewnętrznej budynku kamienicy. Prace o tyle wymagające, że prowadzone w ścisłym centrum miasta wzdłuż ciągu pieszego i przy budynku objętym ewidencja zabytków. W ramach nadzoru dołożono wszelkich starań aby właściwie zabezpieczyć prowadzone prace od strony przepisów BHP. Kontrola przestrzegania reżimu technologicznego przy pracach renowacyjnych elewacji, stosowanie właściwych materiałów jak tynki renowacyjne i dbałość o detale to kolejne zadania inspektora. 

W ramach wykonywanego nadzoru inwestorskiego inspektor kontrolował i koordynował pracę 3 firm budowlanych. W ramach obowiązków kontroli inwestorskiej podlegały też rozliczenia kosztorysowe z wykonawcami. 

Prace zostały zakończone w terminie a zadanie realizowane przez firmę Tecbud zostało zwieńczone pozytywnymi referencjami inwestora. 

 

 

Nadzór inwestorski 1 maja ściana
Nadzór inwestorski 1 maja fundament
nadzór inwestorski i maja fundament 2