Nadzór inwestorski nad kompleksową termomodernizacją szkoły podstawowej w miejscowości Samoklęski 

nadzór inwestorski  szkołą samoklęski

 W 2019 roku firma Tecbud w drodze przetargu pozyskała zlecenie na kompleksowy nadzór inwestorski przy termomodernizacji szkoły podstawowej w Samoklęskach. W skład zadania wchodził nadzór nad wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej fundamentów budynku, dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu granulatem z wełny mineralnej, wymianie instalacji CO i wymianie kotła. 

Nadzór inwestorski realizował doświadczony zespół 3 inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej ( lider zespołu inspektorów), sanitarnej, elektrycznej. Realizowane zadanie było wymagające z racji krótkiego terminu realizacji prac oraz konieczności koordynacji i bieżącej kontroli 3 branż. Prace wewnątrz budynku zakończono przed zakończeniem wakacji umożliwiając uczniom normlany powrót do zajęć szkolnych po wakacyjnej przerwie. 

Całość zadania ukończono w wyznaczonym umową terminie. W ramach nadzoru inwestorskiego inspektorzy uczestniczyli w częściowych i końcowych odbiorach prac, zatwierdzaniu materiałów użytych przy pracach budowlanych oraz pozostałych czynnościach wynikających z przepisów Prawa Budowlanego. Ważnym zadaniem  nadzoru inwestorskiego była bieżąca kontrola rozliczeń i przedmiarów.

Całość zlecenia zwieńczyły pozytywne referencje uzyskane od inwestora. 

 

Nadzór inwestorski fundamenty
Nadzór inwestorski izolacja
Nadzór inwestorski ogólne