1 maja realizacja nadzór inwestorski

Nadzór Inwestorski nad termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Baranowie. 

1 maja realizacja nadzór inwestorski

Nadzór Inwestorski nad termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Januszówce. 

1 maja realizacja nadzór inwestorski

Nadzór Inwestorski nad remontem kamienicy ul. 1Maja Lublin

nadzór inwestorski termomodernizacja samoklęski

Nadzór Inwestorski nad kompleksową termomodernizacją szkoły w Samoklęskach