Nadzór inwestorski nad kompleksową termomodernizacją szkoły podstawowej w miejscowości Baranów 

nadzór inwestorski  szkołą samoklęski

W 2020 roku firma Tecbud w drodze przetargu pozyskała zlecenie na kompleksowy nadzór inwestorski przy termomodernizacji szkoły podstawowej w miejscowości  Baranów. Prace budowalne swoim zakresem obejmowały kompleksową izolację p. wilgociową fundamntów oraz wykonanie izolacji termicznej fundamentów, termomodernizacja ścian zewnętrznych, termomodernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiana obróbek dekarskich, wymiana opraw oświetleniowych w całym budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, montaż głowic termostatycznych. 

Projekt trudny, wymagający z dużym zakresem prac a także krótkim terminem realizacji prac.  Dodatkowym utrudnieniem była rozwijająca się światowa pandemia Covid-19. Zespół nadzoru inwestorskiego oprócz wyzwań budowlanych podjął tez starania o zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego na placu budowy. 

Nadzór inwestorski realizował doświadczony zespół 3 inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej ( lider zespołu inspektorów), sanitarnej, elektrycznej. Dzięki aktywnej koordynacji prac oraz ścisłej bieżącej kontroli harmonogramu realizowanych prac udało się w wyznaczonym czasie rozpoczęcia roku szkolnego oddać do użytku wewnętrzną część budynku. Dzieci szkolne pomimo pandemii o czasie mogły rozpocząć naukę w odnowionych wnętrzach szkoły. Zakończenie prac wewnątrz budynku przeniósł środek ciężkości prowadzonych prac na zewnątrz. Stałe i sukcesywne odbiory częściowe robót zanikających to domena inspektorów. 

Całość zadania ukończono w wyznaczonym umową terminie. W ramach nadzoru inwestorskiego inspektorzy uczestniczyli w częściowych i końcowych odbiorach prac, zatwierdzaniu materiałów użytych przy pracach budowlanych oraz pozostałych czynnościach wynikających z przepisów Prawa Budowlanego. Ważnym zadaniem  nadzoru inwestorskiego była bieżąca kontrola rozliczeń i przedmiarów.

Całość zlecenia zwieńczyły pozytywne referencje uzyskane od inwestora. 

 

Nadzór inwestorski szkoła w  Baranów
Nadzór inwestorski szkoła w  Baranów
Nadzór inwestorski szkoła w  Baranów
Nadzór inwestorski szkoła w  Baranów